Przejdź do treści

533 522 544

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP, SAP)

Działania mające na celu nie tylko ochronę mienia, ale przede wszystkim życia ludzkiego wykorzystywane są na co dzień w firmach i rozmaitych obiektach użyteczności publicznej. System Alarmu Pożarowego to specjalnie zaprojektowana i skonfigurowana instalacja, mająca na celu wczesne i bezbłędne wykrycie ognia oraz sygnalizację pożaru, wykonanie akcji alarmowej (aktywacje syren alarmowych) oraz poinformowanie służb straży pożarnej i ewentualne uruchomienie systemów zapobiegających rozszerzaniu się zagrożenia. Wczesne wychwycenie zagrożenia zapewnia maksymalnie dużo czasu na bezpieczną ewakuacje z budynku.

Głównym elementem systemu SSP jest centrala. Jej zadaniem jest analiza danych z czujników i w razie potrzeby wykonanie czynności zapobiegających rozprzestrzenianie się ognia. Może np. uruchomić klapy oddymiające, otworzyć okna, aktywować system gaśniczy, wyłączyć niebezpieczne obwody elektryczne, zamknąć dopływ gazu czy zwolnić bramki blokujące lub drzwi by ułatwić ewakuacje. Centrala komunikuje się z personelem za pomocą wyświetlacza, gdzie można sprawdzić bieżący stan stref. Pozostałymi urządzeniami systemu SSP są czujniki dymu i temperatury, które działają bez przerwy dostarczając informacje do centrali, a także sygnalizatory optyczne i akustyczne informujące o zagrożeniu. Duże znaczenie mają również ROP-y, czyli ręczne ostrzegacze pożarowe – są to przyciski, które w przypadku pojawienia się zagrożenia personel może zastosować wywołując alarm manualnie.

Instalacja SSP

Firma Letcom realizuje zlecenia w zakresie fachowego wykonania systemu sygnalizacji pożaru w Kaliszu, począwszy od konfiguracji, a skończywszy na profesjonalny montażu i sporządzeniu niezbędnej dokumentacji. Zasięg działania naszej firmy obejmuje również inne miejscowości w województwie wielkopolskim, m.in. Turek, Konin, Stawiszyn. W ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej realizujemy niezbędne przeglądy i konserwacje.